Protetika

Stomatološka protetika podrazumijeva izradu nadomjestka kojim se nadoknađuje opsežnije oštećena kruna zuba (intrakanalna nadogradnja), gubitak jednog, više ili svih zubi ( krunica, most, proteza) ili korigiraju nepravilnosti boje, oblika i položaja zuba (estetska ljuska,krunica). Gubitak jednog, a osobito većeg broja zubi ne predstavlja samo estetski nedostatak, nego i funkcijski. Žvačne sile se neravnomjerno prenose na preostale zube, a susjedni zubi i zubi antagonisti naginju se ili izrastaju u slobodan prostor i narušavaju sklad i normalnu funkciju stomatognatog sustava. Zato je potrebno svaki izgubljeni zub pravovremeno protetski zbrinuti. Protetsko zbrinjavanje, ovisno o broju i rasporedu preostalih zuba nosača, podrazumijeva izradu fiksnog, mobilnog ili kombiniranog protetskog rada. Osim zuba, nosač može biti i implantat.

Ugradnjom implantata otvara se čitav niz različitih implantoprotetskih rješenja. Implantat može nadomjestiti jedan zub kao nosač samostalne krunice ili veći broj zuba u sklopu fiksnog mosta. Ugradnja najmanje šest implantata u potpuno bezuboj čeljusti omogućuje izradu fiksnog mosta. Na implantatima se može sidriti i mobilna proteza, što je od osobite važnosti kod izrade donje totalne proteze. Jaka resorpcija alveolarne kosti u donjoj čeljusti, često onemogućuje izradu zadovoljavajuće donje totalne proteze. Ugradnja samo dva implantata osigurava izradu adekvatnog protetskog nadomjestka, a pacijentu omogućuje bolju kvalitetu života. Na temelju kliničkog pregleda, digitalne snimke čeljusti (ortopantomogram), funkcijske analize i studijskih modela radi se za svakog pacijenta detaljan plan protetske terapije. Krajnji cilj je uspostava normalne žvačne i govorne funkcije i postizanje estetskog sklada lica.

Schulter tehnika

Izvrsne rezultate u izradi krunica i mostova postižemo metalkeramičkim radovima, čiji su cervikalni rubovi izrađeni od Schulter mase (specijalna keramika). Ova tehnika zahtjeva precizno brušenje zuba na stepenicu uz kontrolu lupom i besprijekoran otisak, koji omogućuje izradu adekvatnog nadomjestka u zubotehničkom laboratoriju. Gotov rad ima potpuno estetski keramički rub koji sjedi na stepenici brušenog zuba i neprimjetno se nastavlja na nebrušeni dio zuba. Ova tehnika izrade omogućuje prvenstveno visoku estetiku fiksnog nadomjestka i njegovu cervikalnu živost, bolje rubno zatvaranje nadomjestka. Nadoknađuje izgubljenu funkciju prirodnog zuba, a očuvanjem epitelnog pričvrstka omogučuje zdravlje potpornog aparata zuba ( parodonta).