Protetika

Stomatološka protetika podrazumijeva izradu nadomjestka kojim se nadoknađuje opsežnije oštećena kruna zuba (intrakanalna nadogradnja), gubitak jednog, više ili svih zubi ( krunica, most, proteza) ili korigiraju nepravilnosti boje, oblika i položaja zuba (estetska ljuska,krunica). Gubitak jednog, a osobito većeg broja zubi ne predstavlja samo estetski nedostatak, nego i funkcijski. Žvačne sile se neravnomjerno prenose na preostale zube, a susjedni zubi i zubi antagonisti naginju se ili izrastaju u slobodan prostor i narušavaju sklad i normalnu funkciju stomatognatog sustava. Zato je potrebno svaki izgubljeni zub pravovremeno protetski zbrinuti. Protetsko zbrinjavanje, ovisno o broju i rasporedu preostalih zuba nosača, podrazumijeva izradu fiksnog, mobilnog ili kombiniranog protetskog rada. Osim zuba, nosač može biti i implantat.

Ugradnjom implantata otvara se čitav niz različitih implantoprotetskih rješenja. Implantat može nadomjestiti jedan zub kao nosač samostalne krunice ili veći broj zuba u sklopu fiksnog mosta. Ugradnja najmanje šest implantata u potpuno bezuboj čeljusti omogućuje izradu fiksnog mosta. Na implantatima se može sidriti i mobilna proteza, što je od osobite važnosti kod izrade donje totalne proteze. Jaka resorpcija alveolarne kosti u donjoj čeljusti, često onemogućuje izradu zadovoljavajuće donje totalne proteze. Ugradnja samo dva implantata osigurava izradu adekvatnog protetskog nadomjestka, a pacijentu omogućuje bolju kvalitetu života. Na temelju kliničkog pregleda, digitalne snimke čeljusti (ortopantomogram), funkcijske analize i studijskih modela radi se za svakog pacijenta detaljan plan protetske terapije. Krajnji cilj je uspostava normalne žvačne i govorne funkcije i postizanje estetskog sklada lica.

Osoblje ordinacije


SREĆKO PERCAČ
doktor dentalne medicine, specijalist ortodoncije


FILIP KLIČEK
doktor dentalne medicine


IVANA NAJMAN
doktorica dentalne medicine


PETRA PALATINUŠ
doktorica dentalne medicine


HRVOJE ČAVKA
doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgije


PETRA TUŠEK
dentalna asistentica


INES DOMINIĆ
dentalna asistentica


IVANA MARČEC
dentalna asistentica


PAOLA DERK
dentalna asistentica


VJEKOSLAVA JALŠOVEC
dentalna tehničarka


SONJA BIBER
dentalna tehničarka


MARTINA JAKOPEC
dentalna tehničarka