Implantologija i oralna kirurgija

IMPLANTOLOGIJA

Implantologija je grana dentalne medicine u kojoj se putem dentalnih implantata nadomješta jedan ili više izgubljenih zubi u usnoj šupljini. Spoj je oralne kirurgije i protetike. Sofisticirani vijak od titana oralni kirurg, u lokalnoj anesteziji, ugrađuje u čeljusnu kost te se na taj način imitira korijen zuba. Potom mu se nakon određenog vremena dodaje keramička krunica kojom postižemo funkcionalnost te vrhunski estetski izgled. Iako je svaka osoba koja je izgubila jedan ili više zubi potencijalni kandidat za ugradnju dentalnog implantata, određeni uvjeti moraju biti zadovoljeni. O njima odlučuje doktor dentalne medicine, u suradnji s oralnim kirurgom. Naravno, imajući u vidu anamnezu pacijenta, obavljen stomatološki pregled te analiza CBCT scan-a (trodimenzionalna radiološka pretraga).

 

Osoblje ordinacije


SREĆKO PERCAČ
doktor dentalne medicine, specijalist ortodoncije


FILIP KLIČEK
doktor dentalne medicine


IVANA NAJMAN
doktorica dentalne medicine


PETRA PALATINUŠ
doktorica dentalne medicine


HRVOJE ČAVKA
doktor dentalne medicine, specijalist oralne kirurgije


PETRA TUŠEK
dentalna asistentica


INES DOMINIĆ
dentalna asistentica


IVANA MARČEC
dentalna asistentica


PAOLA DERK
dentalna asistentica


VJEKOSLAVA JALŠOVEC
dentalna tehničarka


SONJA BIBER
dentalna tehničarka


MARTINA JAKOPEC
dentalna tehničarka